Promocje
ZESTAW NA TRUSKAWKĘ
ZESTAW NA TRUSKAWKĘ
994,04 zł 946,72 zł
szt
ZESTAW WIOSENNY DO FERTYGACJI
ZESTAW WIOSENNY DO FERTYGACJI
481,25 zł 461,05 zł
szt
HORTIFORM TRAWNIK worek
HORTIFORM TRAWNIK worek
30,51 zł 24,28 zł
PRORADIX 0,06 kg
PRORADIX 0,06 kg
380,00 zł 360,00 zł
szt
Nawóz naturalny GUANO z pompką 300ml
Nawóz naturalny GUANO z pompką 300ml
5,99 zł 3,59 zł
szt
AquaGel 1kg
AquaGel 1kg
60,99 zł 50,39 zł
szt
Komposter nawóz kompostujący 1,5kg
Komposter nawóz kompostujący 1,5kg
12,99 zł 8,95 zł
szt
Produkt dnia
Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NawozySklep.pl
 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy pod nazwą Nawozysklep.pl  (Zwany dalej Sprzedawcą), znajdujący się pod adresem www.nawozysklep.pl, prowadzony jest przez Agromodus sp. z o.o. Osiek, ul. Zimnodolska 44, 32-300 Olkusz, NIP: 5252560770, REGON: 146813885. Spółka została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia pod numerem KRS 0000470650, kapitał zakładowy spółki: 100 000,00 PLN.
 2. Sklep Internetowy Nawozysklep.pl prowadzi działalność handlową  w zakresie sprzedaży nawozów do upraw rolniczych, ogrodniczych, domowych i biopreparatów. Dedykowany jest dla rolników i osób fizycznych.
 3. AGROMODUS sp. z o.o.  prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres świadczenia usług przez Sprzedawcę, zasady korzystania ze sklepu internetowego www.nawozysklep.pl zasady składania zamówień, zawierania umów, warunki ich wykonywania i rozwiązywania, jak również postępowanie reklamacyjne.
 4. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży wysyłkowej prowadzonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki  towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z klientem.
 5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.nawozysklep.pl w zakładce Regulamin i może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść niniejszego Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 6. Zamówienia wysyłkowe kompletowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej, Agromodus sp. z o.o. Osiek, ul. Zimnodolska 44, 32-300 Olkusz, tel. +48 514 438 140, email:sklep@nawozysklep.pl 
 7. Kontakt z Biurem Obsługi możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 
§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z niniejszego Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:
 2. komputer posiadający dostęp do sieci Internet;
 3. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej;
 4. przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 6, bądź nowsze; dla prawidłowego funkcjonowania sklepu przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie;
 5. Użytkownik składający zamówienie powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 6. Użytkownik subskrybujący Newsletter powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.

 
§3. DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 2. Sprzedawcy – rozumie się przez to Agromodus sp. z o.o. Osiek, ul. Zimnodolska 44, 32-300 Olkusz, NIP: 5252560770, REGON: 146813885. Spółka została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia pod numerem KRS 0000470650, kapitał zakładowy spółki: 100 000,00 PLN.
 3. Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep internetowym zlokalizowany pod adresem www.nawozysklep.pl wraz z podstronami;
 4. Biurze Obsługi – rozumie się przez to Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej, Agromodus sp. z o.o. Osiek, ul. Zimnodolska 44, 32-300 Olkusz, tel. +48 514 438 140, e-mail: sklep@nawozysklep.pl  oraz biuro@nawozyklep.pl
 5. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyku – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą na składanie zamówień, wybieranie produktów i ich ilości, wskazywanie sposobu dostawy i formy płatności, jak również przekazywanie danych potrzebnych do wysłania zamówienia;
 7. Karcie produktu – rozumie się przez to podstronę sklepu zawierającą informacje o produkcie wraz z jego ceną;
 8. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 9. Zarejestrowanym Użytkowniku - rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym;
 10. Kupującym – rozumie się przez to Użytkownika, który złożył zamówienie w Sklepie Internetowym;
 11. Subskrybencie – rozumie się przez to Użytkownika, który dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 12. Newsletterze – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Subskrybent otrzymuje periodycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 
§4. ZAWARTOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wygląd, cechy produktu i jego właściwości podane są na karcie produktu.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 
 4. Cena produktu, jeżeli w opisie produktu inaczej nie zastrzeżono, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Kupujący. Koszt przesyłki wskazany jest na karcie produktu, a ponadto koszyk informuje Użytkownika o koszcie przesyłki w odniesieniu do składanego zamówienia.
 5. Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika wybranych produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności, a przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.
 9. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art 66§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 w/w ustawy.

 
§5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik może jednak złożyć zamówienia bez rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 2. Rejestracji dokonuje się podając:

            a) imię i nazwisko,
            b) ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość – Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia,
            c) adres poczty elektronicznej,
            d) numer telefonu,
            e) login i hasło.

 1. Użytkownik dokonujący rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy i Numer Identyfikacji Podatkowej.
 2. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Dokonując rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.
 5. Zalecane jest zachowanie przez Zarejestrowanego Użytkownika loginu i hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.
 6. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

 
§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia składa się wskazując produkt, którym Użytkownik jest zainteresowany, poprzez kliknięcie przycisku DO KOSZYKA znajdującego się na karcie produktu. Następnie, przechodząc do koszyka, wybiera formę dostawy i sposób płatności, podaje ewentualne uwagi co do składanego zamówienia, wskazuje dane niezbędne do wystawienia paragonu lub faktury, dane adresowe dla doręczenia zamówienia i potwierdza założenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Biura Obsługi.
 4. Składając zamówienie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia.
 5. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się w panelu Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik przekazuje Sprzedawcy następujące dane:

            a) imię i nazwisko,
            b) ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość - Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia,
            c) numer telefonu,
            d) adres poczty elektronicznej, a także wskazuje:
            e) wybrany produkt lub produkty wraz z określeniem ich ilości,
             f) wybraną formę płatności,
            g) wybrany sposób dostawy.

 1. Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy i NIP.
 2. Użytkownik może przekazać dodatkowe uwagi co do składanego zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie przez Kupującego Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym następuje poprzez potwierdzenie przez Sprzedawcę, w formie poczty elektronicznej, złożonego przez Kupującego zamówienia.
 5. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 6. Po zawarciu umowy Kupujący otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia wraz z potwierdzeniem jej warunków.
 7. Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.

 
§7. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA I POPRAWIENIE BŁĘDNYCH DANYCH

 1. Zmian, poprawienia błędnych danych w zamówieniu, jak również rezygnacji z zamówienia Kupujący może dokonać aż do momentu wysłania zamówienia do Kupującego.
 2. Powyższych czynności można dokonać samodzielnie w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika lub kontaktując się z Biurem Obsługi telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

 
§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres od momentu złożenia kompletnego zamówienia, a także - w przypadku wyboru przez Kupującego jednej z form płatności z góry - należycie opłaconego, do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy (wysłanie zamówienia przez Sprzedawcę). Zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówień złożonych poza godzinami pracy sklepu, liczony jest od następnego dnia roboczego.
 2. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.
 3. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji zamówienia, wraz z przyczyną opóźnienia.
 4. Zamówiony towar dostarcza firma kurierska. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 5 dni roboczych od momentu wysłania.
 5. W przypadku opóźnień w doręczeniu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi. Sprzedawca sprawdzi przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie doręczenia.
 6. W przypadku opóźnień, tak w realizacji, jak i w doręczeniu, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot spełnionych świadczeń następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni.
 7. Do zakupionego produktu dołączony jest paragon lub - na wyraźne życzenie Kupującego - faktura.
 8. Sklep NawozySklep.pl nie realizuje zamówień pochodzących spoza Rzeczypospolitej Polskiej.

 
§9. FORMY PŁATNOŚCI


Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 1. Za pobraniem - za zakupiony produkt Kupujący płaci gotówką za pośrednictwem kuriera przy odbiorze doręczanej przesyłki;
 2. Przelew bankowy - przesyłka jest nadawana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy: Santander Consumer Bank S.A. - 17 1090 2053 0000 0001 4416 0629
 3. Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, należącego do PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przed Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4500000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 4. Płatność kartą kredytową za pośrednictwem operatora Polcard. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 
§10. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Zamówienia doręczane są - za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszt przesyłki krajowej uzależniony jest od sposobu dostawy, wagi paczki, a także ewentualnej płatności za pobraniem.
 3. Kupujący ma możliwość sprawdzenia w obecności spedytora (doręczyciela) zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, prosimy w obecności spedytora (doręczyciela) sporządzić protokół reklamacyjny.

 
§11. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

           1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
          a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
          b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
          2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W tym przypadku Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

        1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
        2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie    sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
        3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji    Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
        4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin      przydatności do użycia;
        5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po    otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,              jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
       6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,          zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
 
§12. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ)

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. nr. 16, poz. 93, z późn. zm.), sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 2. W przypadku sprzedaży dokonywanej między przedsiębiorcami, wszystkie produkty objęte są 12-miesięcznym okresem rękojmi Sprzedawcy, na warunkach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał  rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił  niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 4. W celu zgłoszenia niezgodności zakupionego towaru z umową (dalej: zgłoszenie) Kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie i powiadamia Kupującego o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 
§13. GWARANCJA

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, oferowane w Sklepie Internetowym produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okresu gwarancji, wynosi wówczas  12 miesięcy.
 2. Kupujący może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta, lub za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. W przypadku dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 
§14. NEWSLETTER

 1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie zaakceptuje niniejszy Regulamin i wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Newslettera. W tym celu Użytkownik może wpisać swój adres poczty elektronicznej w polu Newsletter, znajdującym się na stronie www.nawozysklep.pl, i następnie kliknąć przycisk „WYŚLIJ”.
 3. Zaprenumerowany przez Użytkownika Newsletter będzie dostarczał informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach w Sklepie Internetowym oraz prezentował wybrany asortyment Sklepu Internetowego.
 4. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pomocą przycisku „USUŃ” znajdującego się w wiadomości e-mail zawierającej informację o aktywacji Newslettera lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi drogą telefoniczną lub mailową.

 
§15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Intermag sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15G 32-300 Olkusz, NIP 637-011-20-65, REGON 001341192.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację w Sklepie Internetowym, oraz otrzymywanie Newslettera.
 3. W celu realizacji złożonych zamówień dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi Sprzedawca jest związany stosownymi umowami, a przy pomocy których Sprzedawca realizuje zamówienie. Dotyczy to w szczególności  firm kurierskich doręczających zamówienia:
  • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 6792895061, REGON: 120246484
  • InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, NIP: 6793108059
  • Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z.o.o ul. Franciszka Klimczaka 5 lok 95, 02-797 Warszawa NIP: 5222682646, REGON: 015470814
  • PEKAES Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu przy ul. Spedycyjnej 1, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681167, NIP 5270104717, REGON 000982285.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania ich aktualizacji, poprawienia, wglądu w historię przetwarzania swoich danych, przeniesienia do innej firmy a także usunięcia.
 6. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając drogą pocztową formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu (podane podczas rejestracji) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych klientów Sklepu Internetowego.
 7. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

 
§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku naruszenia zobowiązania ze strony Sprzedawcy, Konsument uprawniony jest do złożenia skargi na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ za pośrednictwem europejskiej platformy ODR, w celu poddania sporu pod osąd podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów.
 4. §11. niniejszego Regulaminu, tj. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) ma zastosowanie jedynie do Kupujących będących Konsumentami.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
 7. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza
 8. Niektóre zdjęcia, elementy graficzne i fragmenty kodu użyte dla potrzeb Sklepu Internetowego stanowią własność innych osób i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszy Sklep Internetowy stanowi własność Sprzedawcy i podlega ochronie stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Sklepu Internetowego, jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.
 11. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie internetowej www.nawozysklep.pl. Zmiany regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności zamówienia złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach. Niezależnie od powyższych, Użytkownik, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika, jak również bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

 
Formularz odstąpienia od umowy - POBIERZ
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium