BACTIM BIOSTART

Biopreparat szczególnie polecany do przygotowania podłoży do siewu, pikowania, sadzenia i przesadzania roślin oraz do stosowania przez podlewanie roślin młodych i starszych celem wzmocnienia ich ukorzenienia, odżywienia i zdrowotności.
Kompozycja biopreparatu Bactim Biostart oparta jest o naturalnie wyselekcjonowane ze środowiska szczepy probiotycznych mikroorganizmów wspierających procesy wzrostu i rozwoju roślin w całym okresie wegetacji.

Wielkość opakowania Cena Ilość
0,2 kg
Produkt dostępny
32.77 zł(w tym 8 % VAT)

Szczegóły produktu


BACTIM BIOSTART POSIADA WSZYSTKIE WŁAŚCIWOŚCI SZCZEPIONEK EDNOMIKORYZOWYCH :
  • ogranicza stres przesadzania i pobudza rozwój systemu korzeniowego
  • zwiększa zdrowotność roślin oraz aktywność mikrobiologiczną gleby
  • poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę
           Kluczowe korzyści:
  • Ogranicza stres przesadzania i pobudza rozwój systemu korzeniowego. Aktywnie wspomaga rozwój korzeni bocznych i włośników dzięki systematycznemu dostarczaniu roślinom fitohormonów (w tym auksyn, cytokinin, giberelin). Wspomaga podjęcie wzrostu po przesadzeniu roślin. Zapewnia szybkie i głębokie ukorzenienie roślin w glebie po przesadzeniu, ułatwiając im odpowiednie zaopatrzenie w wodę oraz składniki pokarmowe.
  • Zapewnia harmonijny wzrost i rozwój roślin. Aktywnie wspiera proces wzrostu i rozwoju roślin, dostarczając roślinom łatwo przyswajalnych związków o działaniu silnie biostymulującym. Zwiększa odporność roślin na stres biotyczny i abiotyczny. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie ochronne zabezpieczające ryzosferę przed groźnymi fitopatogenami, a także indukują naturalne mechanizmy obronne roślin, jednocześnie wspierając odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
  • Poprawia zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Grzyby mikoryzowe z rodzaju Glomus spp. zawarte w biopreparacie zwiększają tolerancję roślin na stres suszyMwspomagając procesy pobierania wody i soli mineralnych. Poprawia właściwości fizyczne gleby. Zmniejsza spoistość oraz poprawia strukturę gruzełkowatą. Zwiększa stosunki powietrzno-wodne, pojemność wodną oraz jej zdolność buforową.
 

SKŁAD:
 

MIKROORGANIZMY ZAWARTOŚĆ
Glomus. spp. GB 67, G. mosseae GP 11, G. viscosum GC 41 40%
Agrobacterium radiobacter AR 39, Bacillus subtilis BA 41,
Streptomyces spp. SB 14, Pochonia chlamydosporia PC 50,
Trichoderma harzianum TH 01, Pichia pastoris PP 59
18,60%
12,4 x 107 komórek/g

 

Biopreparat BACTIM BIOSTART nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane z warunków naturalnych.