BACTIM RADINET

BACTIM RADINET to biopreparat w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, polecany do podlewania wszystkich gatunków roślin mikroyzujących, po pikowaniu siewek do multiplatów.

 

 

Wielkość opakowania Cena Ilość
1kg
Produkt dostępny
226.80 zł(w tym 8 % VAT)

Szczegóły produktu

Biopreparat BACTIM RADINET zawiera konsorcjum grzybów mikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych oraz promieniowców silnie stymulujących wzrost i rozwój roślin oraz zwiększających bioróżnorodność gleb i substratów.
 
Skład produktu Zawartość mikroorganizmów

Grzyby mikoryzowe:

Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mosseae GP 11

48%

Bakterie i promieniowce:

Bacillus amyloliquefaciens BF 14
Pseudomonas fluorescens PF 35
Pseudomonas spp. PF 56
Streptomyces spp.
SF 15
Streptomyces spp. SF 41
Streptomyces spp. SF18

4,85 x 107 jtk/g

Grzyby saprofityczne:

Pochonia chlamydosporia FC 05
Trichoderma harzianum FH 10
Trichoderma viride FV 30

Biopreparat BACTIM RADINET nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)
oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.

Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

 

Najważniejsze korzyści ze stosowania BACTIM RADINET:

 • skraca czas produkcji rozsady
 • pobudza wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • ogranicza stres przesadzania
 • zapewnia harmonijny wzrost i rozwój roślin po wysadzeniu na miejsce stałe
 • poprawia zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe
 • zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
 • poprawia jakość warzyw i owoców
 • odbudowuje bioróżnorodność gleby i podłoży, szczególnie po zabiegach odkażania chemicznego

Agrotechniczne aspekty stosowania BACTIM RADINET:

 • zaszczepienie substratu oraz systemu korzeniowego siewek mikroorganizmami już na wczesnym etapie wzrostu roślin
 • łatwa aplikacja, przez podlewanie siewek po pikowaniu
  • brak konieczności wcześniejszego mieszania preparatu z substratem do pikowania
 • wysoka koncentracja mikroorganizmów, w tym szczególnie wysoka zawartość grzybów mikoryzowych
  • niska dawka na jeden multiplat – 5 g preparatu
  • niskie koszty zaszczepienia jednej sadzonki

STOSOWANIE:
 
UPRAWY ZALECENE TERMINY STOSOWANIA SPOSÓB APLIKACJI JEDNORAZOWE DAWKI
wszystkie gatunki roślin   warzywnych i ozdobnych   uprawiane z rozsady
 (za wyjątkiem   kapustowatych)
kilka dni po pikowaniu siewek
do multiplatów
Dokładnie podlać rośliny w multiplatach   zawiesiną preparatu, używając około 1,5 do   2,0 l cieczy użytkowej na 1 tacę multiplatu 5 g/tacę multiplatu w 1,5 do 2,0 l wody