BACTIM RECEPTOR

Biopreparat polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i kwiatów na stanowiskach, na których jest zwiększone nasilenie nicieni.
Wielkość opakowania Cena Ilość
1kg
Produkt dostępny
323.19 zł(w tym 8 % VAT)

Szczegóły produktu

Biopreparat polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i kwiatów na stanowiskach, na których notuje się zwiększone nasilenie nicieni. Zawiera unikalną kompozycję grzybów mikoryzowych, grzybów saproficznych i promieniowców.


KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Ogranicza porażenia systemu korzeniowego przez nicienie i inne fitopatogeny.
  Kolonizuje system korzeniowy tworząc naturalną barierę dla nicieni. Indukuje naturalne mechanizmy odporności roślin, zwiększa zawartość enzymów blokujących rozwój fitopatogenów w glebie oraz ogranicza ich rozwój poprzez stworzenie naturalnej konkurencji.

   
 • Zapewnia dynamiczny rozwój systemu korzeniowego i lepsze wschody.
  Aktywnie stymuluje rozwój korzenia głównego, zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników, zapewniając głębsze ukorzenienie sadzonek dzięki dostarczaniu roślinie związków bioaktywnych
  (w tym auksyn, cytokinin i giberelin).

   
 • Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę w całym okresie wegetacji.
  Zwiększa pobieranie składników pokarmowych, zapewnia lepszą biodostępność mikroelementów oraz wspiera procesy pobieranie wody z gleby wzmacniając tym samym odżywnienie roślin oraz zwiększając ich masę.

   
 • Ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinie.
  Redukuje zawartość azotanów w produktach spożywczych oraz pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.

Grzyby mikoryzowe, saprofityczne i promieniowce zawarte w biopreparacie BACTIM RECEPTOR zapewniają produkcję wielu cennych substancji biostymulujących w całym okresie wegetacji roślin. Dostarczane przez mikroorganizmy związki takie jak m.in. hormony roślinne, siderofory, enzymy czy polifenole biorą udział m.in. w procesach związanych z intensywnym wzrostem systemu korzeniowego i pogrubieniem warstwy ściany komórkowej kory korzeni.

Dzięki dynamicznej kolonizacji gleby i systemu korzeniowego roślin mikroorganizmy działają szybko i skutecznie dodatkowo ograniczając możliwość wystąpienia wielu agrofagów glebowych, szczególnie nicieni. Mikroorganizmy po wprowadzeniu do środowiska glebowego roślin szybko rozmnażają się, aktywnie pobudzają wzrost i rozwój roślin maksymalizując jakość i wielkość plonu.


 

MIKROORGANIZMY ZAWARTOŚĆ
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
10%
Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. ST 60
Streptomyces avernichilis SC 42
Pochonia chlamydosporia PC 50
8,5%
7,2 miliona
(7,2x106 jtk/g

STOSOWANIE:
 
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA
UPRAWY DAWKI ZASTOSOWANIE
uprawy
sadownicze:
drzewa i krzewy
owocowe
1–2
kg/ha/aplikację,
łącznie
4–8 kg/ha/cykl
uprawowy

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ:

 • fertygację
 • inkorporację

W pierwszym sezonie stosowania preparatu prowadzić fertygację raz w miesiącu w trakcie trwania sezonu wegetacji, w kolejnych latach można stosować dwa zabiegi biopreparatem: wiosną po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem. Ilość wody do fertygacji powinna być dostosowana do fazy rozwojowej roślin
i warunków wzrostu, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Łączną, zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. W przypadku inkorporacji przy użyciu świdra wodnego, wprowadzać preparat w pobliże systemu korzeniowego w dawce jednorazowej 2 kg/ha.

uprawy warzyw
w gruncie
(szczególnie
zagrożone
nicieniami)

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ:
 opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin

 •  fertygację
 • podlewanie
 • opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać
z glebą. Ilość wody do fertygacji powinna być dostosowana do fazy rozwojowej roślin i warunków wzrostu, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Łączną, zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji.
Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać
z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować kilkoma milimetrami opadu.

uprawy roślin
ozdobnych
w gruncie

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ:

 • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem
 • fertygację
 • podlewanie
 • opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać
z glebą. Ilość wody do fertygacji powinna być dostosowana do fazy rozwojowej roślin i warunków wzrostu, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Łączną, zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. Fertygację stosować w 14 dniowych cyklach. Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować kilkoma milimetrami opadu.

ziemniaki

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ POPRZEZ:

 • opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków
 • opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin

Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać z glebą, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować kilkoma milimetrami opadu.

W pierwszych sezonach stosowania preparatu, powinno się stosować wyższe z polecanych dawek. W kolejnych latach, z uwagi na poprawę parametrów gleby i wzrost jej bioróżnorodności, można stosować niższe z polecanych dawek.