BACTIM STARTER

Biopreparat przeznaczony do zaprawiania nasion warzyw i kwiatów uprawianych z siewu wprost do gruntu. Zawiera unikalną kompozycję bakterii o działaniu silnie biostymulującym. Charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością.
Wielkość opakowania Cena Ilość
0,05 kg
Produkt dostępny
184.84 zł(w tym 8 % VAT)

Szczegóły produktu

Biopreparat przeznaczony do zaprawiania nasion warzyw i kwiatów uprawianych z siewu wprost do gruntu. Zawiera unikalną kompozycję bakterii o działaniu silnie biostymulującym. Charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością.

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Przyspiesza i wyrównuje wschody
  zwiększa energię kiełkowania nasion, poprzez produkcję hormonów roślinnych zaangażowanych w proces kiełkowania, poprawia zaopatrzenie siewek w azot i niezbędny w tym czasie fosfor, zapewniając niezakłócony wzrost i rozwój siewek nawet w mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych.

   
 • Symuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego
  stymuluje rozwój korzenia głównego, zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników, zapewnia głębokie ukorzenienie sadzonek dzięki systematycznemu dostarczaniu roślinie fitohormonów (w tym auksyn, cytokinin i giberelin).

   
 • Ogranicza podatność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
  Mikroorganizmy zawarte w preparacie kolonizują korzenie oraz ryzosferę roślin utrudniając rozwój groźnych fitopatogenów. Dodatkowo indukują naturalne mechanizmy odporności systemicznej roślin zmniejszając ich wrażliwość na infekcje i stresy abiotyczne.

   
 • Zapewnia doskonałe pokrycie nasion
  Dzięki zawartości dodatkowych substancji wiążących preparat zapewnia doskonałe pokrycie zaprawianych nasion. Produkt nie osypuje się z nasion w trakcie siewu, ogranicza także możliwość elektryzowania się nasion przy siewie pneumatycznymi siewnikami punktowymi.

   

BACTIM STARTER zawiera wyselekcjonowane bakterie ryzosferowe, które silnie i bezpośrednio stymulują wzrost i rozwój roślin poprzez produkcję hormonów roślinnych i związków biologicznie aktywnych oraz wzmacniają naturalną odporność systemiczną roślin. Bakterie ryzosferowe zawarte w biopreparacie zapewniają lepsze wykorzystanie nawozów doglebowych, dzięki czemu roślony są lepiej odżywione, a system korzeniowy większy i zdrowszy.

BACTIM STARTER zawiera również bakterie asymilujące azot atmosferyczny, a także udostępniające roślinom fosfor i inne uwstecznione składniki zwiększając jednocześnie ich pobieranie przez rośliny. Mikroorganizmy po wprowadzeniu do środowiska glebowego szybko namnażają się, stymulują wzrost, rozwój i plonowanie roślin w całym okresie ich wegetacji.

 

MIKROORGANIZMY

ZAWARTOŚĆ

Azospirillum brasilense
Azotobacter chroococcum
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Pseudomonas fluorescens

25 miliardów komórek/g
(2.5x1010 jtk/g)


 STOSOWANIE                                                                                                                                                                                   
 
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA
UPRAWY DAWKI ZASTOSOWANIE
zaprawianie nasion
warzyw i kwiatów
uprawianch z siewu
wprost do gruntu
50 g/ha

PREPARAT MOŻE BYĆ STOSOWANY:
poprzez zaprawianie na sucho:
odważyć odpowiednią ilość zaprawy, w stosunku do ilości wysiewanych nasion
(dawka 50 g zaprawy dotyczy ilości nasion wysiewanej na 1 ha),
nasiona wsypać do pojemnika, dosypać zaprawę, pojemnik szczelnie zamknąć
i nasiona bardzo dokładnie wymieszać z zaprawą,
warunkiem dobrego działania preparatu jest dokładne pokrycie wszystkich nasion.

poprzez zaprawianie na mokro:
odważyć odpowiednią ilość zaprawy, w stosunku do ilości wysiewanych nasion
(dawka 50 g zaprawy dotyczy ilości nasion wysiewanej na 1 ha),
zaprawę rozpuścić w odpowiedniej ilości wody, nasiona wsypać do pojemnika,
dolać rozpuszczoną w wodzie zaprawę,
pojemnik szczelnie zamknąć i nasiona bardzo dokładnie wymieszać z zaprawą,
warunkiem dobrego działania preparatu jest dokładne pokrycie wszystkich nasion.