BACTIM MIXER

Biopreparat w formie granulatu szczególnie polecany do przygotowania podłoży do siewu, pikowania, sadzenia i przesadzania roślin oraz do stosowania wraz z sadzeniem roślin na miejsce stałe.
Wielkość opakowania Cena Ilość
5kg
Produkt dostępny
721.22 zł(w tym 8 % VAT)

Szczegóły produktu

Biopreparat w formie granulatu szczególnie polecany do przygotowania podłoży do siewu, pikowania, sadzenia i przesadzania roślin oraz do stosowania wraz z sadzeniem roślin na miejsce stałe. Zawiera unikalną kompozycję grzybów mikoryzowych, bakterii ryzosferowych, grzybów saprofitycznych z rodzaju Trichoderma spp. oraz Pochonia spp., promieniowców oraz drożdży silnie stymulujących wzrost i rozwój roślin oraz zwiększających biologiczną aktywność gleby.

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Ogranicza stres przesadzania i pobudza rozwój systemu korzeniowego.
  Aktywnie wspomaga rozwój korzeni bocznych i włośników dzięki systematycznemu dostarczaniu roślinom fitohormonów (w tym auksyn, cytokinin, giberelin). Wspomaga podjęcie wzrostu po przesadzeniu roślin. Zapewnia szybkie i głębokie ukorzenienie roślin w glebie po przesadzeniu, ułatwiając im odpowiednie zaopatrzenie w wodę oraz składniki pokarmowe.

   
 • Zapewnia harmonijny wzrost i rozwój roślin.
  Aktywnie wspiera proces wzrostu i rozwoju roślin, dostarczając roślinom łatwo przyswajalnych związków o działaniu silnie biostymulującym.
  Zwiększa odporność roślin na stres biotyczny i abiotyczny. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie wykazują działanie ochronne zabezpieczające ryzosferę przed groźnymi fitopatogenami, a także indukują naturalne mechanizmy obronne roślin, jednocześnie wspierając odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

   
 • Poprawia zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe.
  Grzyby mikoryzowe z rodzaju Glomus spp. zawarte w biopreparacie zwiększają tolerancję roślin na stres suszy wspomagając procesy pobierania wody i soli mienralnych. Poprawia właściwości fizyczne gleby.
  Zmniejsza spoistość oraz poprawia strukturę gruzełkowatą. Zwiększa stosunki powietrzno-wodne, pojemność wodną oraz jej zdolność buforową.

   

BACTIM MIXER dzięki obecności mikroorganizmów kolonizujących system korzeniowy roślin ułatwia im pobieranie fosforu i cynku. Występowanie zjawiska mikoryzy powoduje także niezakłócony wzrost korzeni na długość. Bakterie i grzyby ryzosferowe są dla roślin źródłem wielu substancji, w tym substancji o działaniu biostymulującym. Syntezują w glebie między innymi hormony roślinne, siderofory i inne substancji wpływające bezpośrednio i pośrednio na metabolizm uprawianych roślin, aktywnie pobudzając ich wzrost w całym okresie wegetacji.
 

MIKROORGANIZMY

ZAWARTOŚĆ

Glomus spp. GB 67
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41

40%

Agrobacterium radiobacter AR 39
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 14
Pochonia chlamydosporia PC 50
Trichoderma harzianum TH 01
Pichia pastoris PP 59

18,60%
124 miliony komórek/g
12,4 x 107 jtk/gSTOSOWANIE:
 
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA
UPRAWY DAWKI ZASTOSOWANIE
przygotowanie
substratów do siewu, pikowania, sadzenia,
przesadzania
wszystkich roślin
10 kg/m3 bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem, napełnić tak przygotowanym podłożem skrzynki, doniczki, pierścienie, multiplaty, inne pojemniki, w które będą sadzone rośliny.
drzewa owocowe – nowe nasadzenia 7–8g/drzewo stosować w trakcie sadzenia drzew przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub przy użyciu dozowników ręcznych, preparat wprowadzać
w pobliże systemu korzeniowego, po posadzeniu drzew i zastosowaniu preparatu, uprawę nawadniać.
drzewa owocowe – sady starsze owocujące 25 kg/ha stosować urządzeniami do inkorporacji granulatu do gleby na głębokość 10–15 cm, preparat wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego, po zastosowaniu drzewa nawadniać.
warzywa z rozsady 20 kg/ha stosować w trakcie sadzenia rozsady przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub w czasie pielenia warzyw przy użyciu pielników wyposażonych
w aplikatory do granulatów, preparat wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego, po zastosowaniu plantację nawodnić.

rośliny ozdobne
z rozsady

20 kg/ha stosować urządzeniami do inkorporacji granulatu do gleby na głębokość 10–15 cm, preparat wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego, po zastosowaniu drzewa nawodnić.
Granulat może być także wysiewany w już istniejące uprawy, ręcznie lub mechanicznie po całej powierzchni uprawy, w takim przypadku preparat należy dokładnie wymieszać z glebą na głębokość kilku centymetrów przy użyciu narzędzi spulchniających glebę, zabieg ten powinien wprowadzić preparat w zasięg systemu korzeniowego roślin, po zastosowaniu produktu uprawę deszczować.