DROPFERT 5-10-34

DROPFERT 5/10/34 to krystaliczny, w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (5/10/34) z magnezem i siarką oraz z mikroelementami przeznaczony do fertygacji upraw w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie.

Wielkość opakowania Cena Ilość
25kg
Produkt dostępny
151.93 zł(w tym 8 % VAT)

Szczegóły produktu

Nawóz służy do przygotowania pożywek gotowych do nawożenia lub roztworów stężonych – rozcieńczanych przed podaniem roślinom.

Wysoka jakość komponentów użytych do produkcji nawozu oraz odpowiednia forma składników pokarmowych w nawozie zapewniają ich wysoką dostępność dla roślin. Pełne schelatowanie mikroelementów gwarantuje ich stabilność w pożywkach stężonych jak i gotowych do użycia oraz umożliwia mieszanie z innymi agrochemikaliami.

 

DROPFERT 5/10/34 jest jednym z serii nawozów DROPFERT przeznaczonych do fertygacji. Poszczególne nawozy DROPFERT różnią się proporcjami składników pokarmowych, co umożliwia stworzenie pożywek odpowiednich dla poszczególnych etapów rozwoju roślin. 

 

DROPFERT 5/10/34 jest szczególnie polecany do stosowania w okresie zbiorów – zapewnia lepsze wybarwienie i smak owoców. Polecany zwłaszcza w przypadku wysokiego poziomu azotanów w wodzie.

 

SKŁAD: azot całkowity (N) - 50 g/kg (5,0%); azot azotanowy (NO3) - 27 g/kg (2,7%); azot amonowy (NH4) - 17 g/kg (1,7%); azot amidowy (NH2) - 5 g/kg (0,5%); pięciotlenek fosforu (P2O5) - 100 g/kg (10,0%); tlenek potasu (K2O) - 340 g/kg (34,0%); tlenek magnezu (MgO) - 40 g/kg (4,0%); trójtlenek siarki (SO3) - 297 g/kg (29,7%); bor (B) - 0,2 g/kg (0,02%); miedź (Cu) schelatowana przez EDTA - 0,1 g/kg (0,01%); żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA - 1,2 g/kg (0,12%); mangan (Mn) schelatowany przez EDTA - 0,6 g/kg (0,06%); molibden (Mo) - 0,03 g/kg (0,003%); cynk (Zn) schelaowany przez EDTA - 0,25 g/kg (0,025%)

 

STOSOWANIE:

FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem)

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość składników pokarmowych w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.

 
  • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
    Dawkę nawozu DROPFERT 5/10/34 wyliczyć na podstawie bilansu potasu w pożywce.

  • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
    DROPFERT 5/10/34 stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku). Stosując DROPFERT 5/10/34 w pożywce wraz z innymi nawozami nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu proporcjonalnie zwiększyć.


Roztwory stężone nawozów DROPFERT sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony saletry wapniowej.