GROWON

GROWON


GROWON

Płynny preparat dolistny i doglebowy przeznaczony do bardzo szybkiego zaopatrzenia roślin w fosfor, zwłaszcza w warunkach ograniczonej dostępności tego składnika z gleby. Polecany szczególnie do stosowania dla upraw na glebach
kwaśnych (pH poniżej 6), zimnych (tzw. „zimne gleby”), w okresach niskiej temperatury gleby oraz w czasie chłodów.
Zastosowanie nowatorskiej technologii INT przyśpiesza znacząco asymilację fosforu (źródła energii) przez rośliny, dzięki czemu intensyfikuje wegetację roślin i w efekcie umożliwia uzyskanie wyższych i lepszych jakościowo plonów.
Wielkość opakowania Cena Ilość
1l
Produkt dostępny
25.38 zł(w tym 8 % VAT)
5l
Produkt dostępny
110.70 zł(w tym 8 % VAT)
20l
Produkt dostępny
409.32 zł(w tym 8 % VAT)

Szczegóły produktu

GROWON to preparat dolistny przeznaczony do bardzo szybkiego zaopatrzenia roślin w energię niezbędną do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. Zawiera formę fosforu błyskawicznie pobieraną i wykorzystywaną przez rośliny.
 

Największe korzyści ze stosowania aktywatora GROWON to:

  • stymulacja wzrostu korzeni i organów plonotwórczych zwłaszcza w warunkach niskiej temperatury gleby i powietrza oraz na glebach kwaśnych
  • zwiększenie tolerancji roślin na chłody
  • poprawa wielkości i jakości plonu.

W aktywatorze  GROWON zastosowano technologię INT, która sprawia, że jest on wyjątkowo skuteczny. 

 

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 70 5,0
Azot (N) mocznikowy (NH2) 70 5,0
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 500 35,0
Bor (B) 1,4 0,100
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 1,4 0,100
Zastosowana w preparacie GROWON technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.

 STOSOWANIE                                                                                                                                                                                   
 

GROWON stosować w postaci roztworu wodnego nalistnie lub do podlewania roślin. GROWON można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG .

Profilaktycznie – stosować GROW-ON w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków roślin. 


Interwencyjnie – stosować GROW-ON w celu ograniczenia negatywnego wpływu chłodów na wzrost i rozwój roślin. Zabieg wykonać
1–2 dni przed spodziewanym wystąpieniem niskiej temperatury. Powtórzyć zabieg w przypadku przedłużającego się okresu chłodów.

 

Terminy stosowania

Jednorazowa dawka [l/ha]

KUKURYDZA

I: faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

1–6

II: rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31)

1–6

III: rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem

1–6

Interwencyjnie, w celu ograniczenia negatywnego wpływu chłodów na wzrost i rozwój kukurydzy wykonać zabieg 1–2 dni przed spodziewanym wystąpieniem niskiej temperatury. Powtórzyć zabieg w przypadku przedłużającego się okresu chłodów

PSZENICA, PSZENŻYTO

jesień: faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16)

1–6

wiosna:
I: ozime – krzewienie (BBCH 22–29)
    jare – faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)

1–6

II: początek wzrostu źdźbła – początek kłoszenia (BBCH 30–51)

1–6

III: początek kłoszenia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61–65)

1–6

JĘCZMIEŃ

jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

1–6

wiosna:
I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

1–6

II: faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45)

1–6

III: koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75)

1–6

ŻYTO

jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

1–6

wiosna:
I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)
    jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

1–6

II: faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51)

1–6

III: koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73)

1–6

OWIES

I: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

1–6

II: początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39)

1–6

III: koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73)

1–6

RZEPAK

jesień: faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

1–6

wiosna:
I: po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36)

1–6

II: rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)

1–6

III: pełne kwitnienie: 50% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają – początkowy rozwój łuszczyn (BBCH 65–73)

1–6

BURAK CUKROWY

I: 4–8 liści (BBCH 14–18)

1–6

II: dziewięć i więcej liści – rozwój rozety (BBCH 19–31)

1–6

III: zakrywanie międzyrzędzi (BBCH 32–35)

1–6

ZIEMNIAK

I: rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

4–8

II: rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

4–8

III: początek zawiązywania bulw (tuberyzacja) – bulwy osiągają 10% typowej masy (BBCH 40–41)

4–8

Dla odmian wykazujących tendencję do zawiązywania małej ilości bulw wykonać dwa zabiegi po 4 l/ha co 5–7 dni: I – tuż przed początkiem tuberyzacji (BBCH 39), II – na początku tuberyzacji (BBCH 40–41). Dopuszczalny jest 1 zabieg – 8 l/ha, na początku tuberyzacji (BBCH 40–41)

JABŁOŃ

I: różowy pąk (BBCH 57–59)

3–6

II: zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

3–6

III: powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71)

3–6

IV: początek dojrzewania: pierwsze pojawienie się koloru specyficznego dla danej odmiany (BBCH 81), ok. 4 tygodnie przed zbiorem 

3–6

GRUSZA

I: biały pąk (BBCH 57–59)

3–6

II: zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

3–6

III: początkowy rozwój owoców (BBCH 71)

3–6

CZEREŚNIA, WIŚNIA

I: biały pąk (BBCH 57–59)

3–6

II: zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

3–6

III–IV: rozwój owoców (BBCH 71–79)

3–6

ŚLIWA, BRZOSKWINIA, MORELA

I: biały pąk (BBCH 57–59)

3–6

II: zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

3–6

III–IV: rozwój owoców (BBCH 71–79)

3–6

Dla odmian późno dojrzewających wykonać dodatkowy zabieg 3–4 tygodnie przed zbiorem

BORÓWKA AMERYKAŃSKA

I: początek rozwoju liści

3–6

II: koniec kwitnienia – zawiązywanie owoców

3–6

III–IV (zabiegi co 10–14 dni): rozwój owoców – dojrzewanie

3–6

TRUSKAWKA

I: rozwinięty 3.–7. liść (BBCH 13–17)

3–6

II: biały pąk (BBCH 58–59)

3–6

III: początek fazy kwitnienia (BBCH 61)

3–6

IV: zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

3–6

V: początek dojrzewania, owoce zaczynają się wybarwiać (BBCH 81)

3–6

VI–VIII: w okresie zbiorów, po kolejnych zbiorach owoców (BBCH 85–89)

3–6

PAPRYKA

I: rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

3–6

II: widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53)

3–6

III: widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61)

3–6

IV i V: rozwój owoców (BBCH 71–76)

3–6

POMIDOR

I: rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17)

3–6

II: widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53)

3–6

III: otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

3–6

IV: pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71 –72)

3–6

OGÓREK GRUNTOWY

I: rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

3–6

II: rozwinięty 6.–9. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–19)

3–6

III: na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce
(BBCH 51–52)

3–6

IV: na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce
(BBCH 56–57)

3–6

V: po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71)

3–6

BROKUŁ

I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

3–6

II: faza 7. liścia – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 17–29)

3–6

III: początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

3–6

KALAFIOR

I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

3–6

II: faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

3–6

III: początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

3–6

KAPUSTA głowiasta biała, głowiasta czerwona, pekińska, włoska

I: faza 5.–7. liścia właściwego (BBCH 15–17)

3–6

II: faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

3–6

III: zaczynają się tworzyć główki – główka osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

3–6

KAPUSTA BRUKSELSKA

I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

3–6

II: faza 7. liścia – główny pęd osiąga 30% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 17–33)

3–6

III: początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43)

3–6

KALAREPA, RZODKIEWKA

I: faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

3–6

II: zaczyna się tworzyć zgrubienie – zgrubienie osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

3–6

JARMUŻ

I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

3–6

II: główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

3–6

III: osiągnięcie 10–30% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 41–43)