WEWNĘTRZNY REGULAMIN PROMOCJI „URODZAJ NAGRÓD” DLA SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NAWOZYSKLEP.PL

Loteria promocyjna pt. „Urodzaj Nagród”

Organizator: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń

Okres sprzedaży promocyjnej w Loterii od 01.02.2017 r. do 31.10.2017 r.

Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat

W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, Grupy Kapitałowej INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu (32-300) Al. 1000-lecia 15G oraz członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Aby wziąć udział w Loterii należy od 01.02.2017 r. do 31.10.2017 r.:

1. Dokonać jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) jednego lub więcej produktów marki TYTANIT o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1 litr,

2. Klient po dokonaniu zakupu otrzyma w przesyłce dowód zakupu wraz z kartą-zdrapką. Do 1 litra produktu przysługuje 1 sztuka zdrapki.

3. Na otrzymanej zdrapce należy odsłonić pole zakryte farbą zdrapkową i sprawdzić czy jest wygrana.

4. Jeśli wygrana to nagroda natychmiastowa (pełna lista nagród dostępna jest w regulaminie), należy poinformować o tym Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem maila sklep@nawozysklep.pl oraz przesłać Kupon – zdrapkę (część kuponu z informacją o wygranej, drugą część Kuponu z Kodem, należy zatrzymać aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej) na adres Agromodus sp. z o.o. Osiek, ul. Zimnodolska 44, 32-300 Olkusz. Wraz ze zdrapką należy przesłać wypełniony formularz, który znajduje się do pobrania  tutaj.

5. Jeśli wygrana to nagroda dodatkowa należy zgłosić się wypełniając formularz na stronie www.urodzajnagrod.pl.  – nagroda zostanie wysłana na podany adres.

6. Jeśli na kuponie nie widnieje wygrana, można brać udział w losowaniu nagrody głównej – Quad – każdy zarejestrowany kupon bierze udział w losowaniu. Należy zarejestrować się na stronie www.urodzajnagrod.pl.

7. Aby wziąć w losowaniu nagród Uczestnik jest zobowiązany zachować część Kuponu z Kodem w czasie trwania Loterii oraz dokonać zgłoszenia na stronie www.urodzajnagrod.pl.

8. Każda osoba która zakupi produkty marki Tytanit bierze udział w losowaniu nagrody głównej – Quad – pod warunkiem prawidłowego zarejestrowania kuponu na stronie www.urodzajnagrod.pl

 
Pełna wersja regulaminu Loterii dostępna będzie na stronie www.playprint.pl, www.urodzajnagrod.pl oraz www.nawozysklep.pl
 
Dowodem Zakupu promocyjnego jest faktura Vat lub paragon fiskalny.

Formularz do pobrania tutaj.